Svensk Växeltjänst AB, numera Tibro Elteknik AB startades av Stefan 2005 för att arbeta vidare med iden om "företagstelefoni i molnet" som uppkom under sin anställning på Mariestads Energi. Där var Stefan ansvarig chef inom området telefoni samt stadsnät. Tidigt i bolagets historia anslöt den ena sonen Johan och familjeföretaget hade formellt bildats.

Som bolagsnamnet antydde så var den huvudsakliga verksamheten inriktad på service, support samt installation av telefonisystem med kunder från småföretag, hotell till kommunala verksamheter. Området installation som från början innebar att driftsätta växelsystem utvecklades med tiden till att även omfatta data och fibernät och med Stefan's erfarenhet inom stadsnät så blev detta en lyckad satsning där vi idag arbetar med de stora nätägarna inom både privat och offentlig sektor. Bolaget innehar de certifieringar inom Robust Fiber och Incert för att få arbeta inom dessa områden.

Utvecklingen innebar även att Svensk Växeltjänst huvudsakliga verksamhet hade utvecklats från telefonisystem till att även omfatta installation, då främst svagström och samband med covid-19’s intåg i samhället så tog Stefan tillfället i akt och läste in sin el-behörighet (AL). Stefan’s mångåriga erfarenhet som industrielektriker med inriktning mot automationsindustrin låg till grund för att bolaget kunde utöka sina tjänster inom installation av elanläggningar.

Under hösten 2021 så bytte bolaget namn till Tibro Elteknik AB, i samband med att Stefans andra son Andreas kom in i familjeföretaget från en flerårig anställning som installationselektriker. Telefoniverksamheten finns kvar, men vi arbetar numera mest med installation och service av fibernät och elanläggningar. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla företaget och har nyligen certifierat företaget till ett "Ansvarsfullt Företag", vilket är en organisation för småföretag som alternativ till ISO-certifiering.

Tibro Elteknik AB värdesätter goda och långsiktiga relationer till både kunder och medarbetare, liksom till övriga samarbetspartners och intressenter. Att familjeföretaget snart har funnits i 20 år beror till stor del på att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och med stolthet utför de uppdrag som vi blir tilldelade.